Presentació Mathcontest

Aquesta competició amistosa està dirigida a estudiants d'institut que estiguin interessats per les Matemàtiques i consistirà en una sessió de quatre hores. La prova contindrà quatre problemes del camp de les Matemàtiques Elementals i temes d'Àlgebra, Combinatòria, Geometria i Teoria de Nombres. La competició es farà a Barcelona Tech (Universitat Politècnica de Catalunya) cada any al Febrer o al Març. L'idioma de treball serà l'anglès.